SKIL 0520 AA Ultraäänimittalaite

  • Pituuden, pinta-alan ja tilavuuden ultraäänimittaus
  • Lämpötilan (°C) näyttö käynnistettäessä
  • Mittojen näyttö metreinä tai jalkoina