Takuu

Kaikki SKIL-työkalut on huolellisesti tarkastettu, perusteellisesti testattu sekä läpikäyneet SKILin tarkat laaduntarkkailumenettelyt. Siksi SKIL antaa takuun sekä sen sähkötyökaluille että mittaustyökaluille. Tämä takuu ei rajoita ostajan takuuta, joka syntyy jälleenmyyjän kanssa ostotapahtuman yhteydessä tai muita vastaavia laillisia oikeuksia.

Annamme SKIL-työkaluille takuun seuraavin ehdoin:

1. Annamme takuun seuraavien kohtien 2 - 8 mukaisesti korjaamalla maksutta kaikki työkalun virheet, jotka esiintyvät takuuehtojen mukaisesti ja johtuvat todistettavasti materiaali- tai valmistusvioista.

2a. Tarjoamme sinulle takuuajan ilman rekisteröintiä.

2b. Takuuehdot SKIL-työkaluille, jotka on hankittu 1.2.2019 jälkeen:

 • Takuuaika on 3 vuotta tai 1 vuosi ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.
 • Harjattomien ja langattomien ”BRUSHLESS MOTOR” -työkalujen osalta takuuaika on 5 vuotta tai 1 vuosi ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.
 • Akuissa takuuaika on 6 kuukautta.
 • ”ACTIVCELL”-akuissa takuuaika on 2 vuotta tai 6 kuukautta ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.
 • ”KEEP COOL”-akuissa takuuaika on 3 vuotta tai 6 kuukautta ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.

Takuuaika alkaa ensimmäisen ostajan ostopäivästä, joka määräytyy alkuperäisen ostotodistuksen päivämäärän mukaan.

2c. Takuuehdot SKIL-työkaluille, jotka on hankittu ennen 1.2.2019:

 • Takuuaika on 2 vuotta tai 1 vuosi ammattimaisessa tai vastaavassa käytössä.
 • Akuissa takuuaika on 6 kuukautta.

Takuuaika alkaa ensimmäisen ostajan ostopäivästä, joka määräytyy alkuperäisen ostotodistuksen päivämäärän mukaan.

3. Seuraavat eivät kuulu takuun piiriin:

 • Osat, jotka kuluvat normaalissa käytössä tai normaali kuluminen sekä työkalun virheet, jotka johtuvat normaalissa käytössä syntyneestä kulumisesta tai normaalista kulumisesta.
 • Työkalun virheet, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, väärästä käytöstä, käytöstä epänormaalissa ympäristössä, epänormaaleista käyttöolosuhteista, ylikuormituksesta tai väärästä huollosta.
 • Työkalun virheet, jotka johtuvat osista tai tarvikkeista, jotka eivät ole aitoja SKILin tarvikkeita tai osia.
 • Työkalut, joita on muokattu tai joihin on tehty lisäyksiä.
 • Halutun laadun pienet muutokset, jotka eivät merkittävästi muuta työkalun arvoa tai käytettävyyttä.

4. Korvaamme hyväksymämme takuun alaiset viat joko korjaamalla työkalun maksutta tai vaihtamalla sen (mahdollisesti vastaavaan malliin). Vaihdetut työkalut ja osat siirtyvät meidän omistukseemme.

5. Takuuvaatimukset on esitettävä takuuajan sisällä. Työkalu, ilman tarvikkeita tai erikoislaukkua, on toimitettava yhdessä alkuperäisesn ostoskuitin, josta ilmenee päiväys ja tuotteen kuvaus, kanssa myyjälle tai asiakaspalveluun, joiden tiedot löytyvät osoitteesta www.skileurope.com. Osittain tai kokonaan puretuilla työkaluilla ei ole takuuta. Jos ostaja lähettää työkalun myyjälle tai asiakaspalveluun, kuljetuksen kustannukset ja riskit ovat ostajan vastuulla.

6. Kaikki muut vaatimukset paitsi vaatimus saada vika korvattua tässä kuvatulla tavalla jäävät tämän takuun ulkopuolelle.

7. Työkalun takuuaika ei pitene tai uusiudu tämän takuun alaisena tehdyn työn johdosta.

8. Yllä olevat takuuehdot eivät koske seuraavia mallinumeroita:
1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110
Kun haluat näiden työkalujen takuuehdot, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Yllä kuvattu takuu koskee Euroopassa ostettuja ja käytettyjä työkaluja.

Tämä takuu on Alankomaiden lakien alainen, poislukien Yhdistyneiden kansakuntien sopimus tavaroiden kansainvälisen kaupan sopimuksesta (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Hollanti

Maaliskuuta 2019