Takuu

Kaikki SKIL-työkalut on huolellisesti tarkastettu, perusteellisesti testattu sekä läpikäyneet SKILin tarkat laaduntarkkailumenettelyt. Siksi SKIL antaa takuun sekä sen sähkötyökaluille että mittaustyökaluille. Tämä takuu ei rajoita ostajan takuuta, joka syntyy jälleenmyyjän kanssa ostotapahtuman yhteydessä tai muita vastaavia laillisia oikeuksia.

Annamme SKIL-työkaluille takuun seuraavin ehdoin:

1. Annamme takuun seuraavien kohtien 2 - 8 mukaisesti korjaamalla maksutta kaikki työkalun virheet, jotka esiintyvät takuuehtojen mukaisesti ja johtuvat todistettavasti materiaali- tai valmistusvioista.

2. Takuuaika on 24 kuukautta tai 12 kuukautta ammattikäytössä tai vastaavassa käytössä. Takuuaika alkaa ensimmäisen ostajan hankintapäivästä, kuten alkuperäisestä ostoskuitista käy ilmi.

3. Seuraavat eivät kuulu takuun piiriin:

  • Osat, jotka kuluvat normaalissa käytössä tai normaali kuluminen sekä työkalun virheet, jotka johtuvat normaalissa käytössä syntyneestä kulumisesta tai normaalista kulumisesta.
  • Työkalun virheet, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, väärästä käytöstä, käytöstä epänormaalissa ympäristössä, epänormaaleista käyttöolosuhteista, ylikuormituksesta tai väärästä huollosta.
  • Työkalun virheet, jotka johtuvat osista tai tarvikkeista, jotka eivät ole aitoja SKILin tarvikkeita tai osia.
  • Työkalut, joita on muokattu tai joihin on tehty lisäyksiä.
  • Halutun laadun pienet muutokset, jotka eivät merkittävästi muuta työkalun arvoa tai käytettävyyttä.

4. Annamme kuuden kuukauden takuun todistettavissa oleville akun materiaali- tai valmistusvirheille vaikka akut ovat osia, jotka kuluvat käytössä.

5. Korvaamme hyväksymämme takuun alaiset viat joko korjaamalla työkalun maksutta tai vaihtamalla sen (mahdollisesti vastaavaan malliin). Vaihdetut työkalut ja osat siirtyvät meidän omistukseemme.

6. Takuuvaatimukset on esitettävä takuuajan sisällä. Työkalu, ilman tarvikkeita tai erikoislaukkua, on toimitettava yhdessä alkuperäisesn ostoskuitin, josta ilmenee päiväys ja tuotteen kuvaus, kanssa myyjälle tai asiakaspalveluun, joiden tiedot löytyvät osoitteesta www.skileurope.com. Osittain tai kokonaan puretuilla työkaluilla ei ole takuuta. Jos ostaja lähettää työkalun myyjälle tai asiakaspalveluun, kuljetuksen kustannukset ja riskit ovat ostajan vastuulla.

7. Kaikki muut vaatimukset paitsi vaatimus saada vika korvattua tässä kuvatulla tavalla jäävät tämän takuun ulkopuolelle.

8. Työkalun takuuaika ei pitene tai uusiudu tämän takuun alaisena tehdyn työn johdosta.

Yllä kuvattu takuu koskee Euroopassa ostettuja ja käytettyjä työkaluja.

Tämä takuu on Alankomaiden lakien alainen, poislukien Yhdistyneiden kansakuntien sopimus tavaroiden kansainvälisen kaupan sopimuksesta (CISG).

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Hollanti

Huhtikuu 2017